ปั๊มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำงานชลประทาน Horizontal Split Case Pump

Horizontal Split Case Pump เครื่องสูบน้ำแรงส่งสูง ขนาดใหญ่ 250, 300, 500-1000 mm. ปริมาณน้ำ 900-5000 ลบม/ชม. ระยะสูบส่ง 15-100 เมตร เครื่องสูบน้ำงานพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร งานสูบน้ำแรงส่งสูง น้ำมาก งานสร้างเขื่อน งานสูบน้ำเหมืองแร่   สินค้ามาตรฐานกรมชลประทาน ,ISO 9001:2008 สินค้าผลิตตามมาตรฐานกำหนดและการใช้งานจริง

ติดต่อสอบถามราคา

  • Hotline : 089-789-1544
  • Office : 02-519-9905 (Auto)
  • Fax : 02-519-9905
  • E-mail : vapsteelgroup@hotmail.com
  • Website : www.vapsteelgroup.com