ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่ขนาดใหญ่ End Suction Centrifugal

ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก End Suction Centrifugal Pump, Self Priming Pump, Mixed-Flow Pump  ISO 9001:2008 ปริมาณน้ำ ทุกขนาดที่ต้องการ ระยะสูบส่งสูงสูด 10-100 เมตร ส่งน้ำไกลหลายกิโลเมตร ตามต้องการเป็นเครื่องสูบน้ำใช้ในการส่งน้ำประปา น้ำดิบ งานส่งน้ำชลประทาน งานโรงงาน อาคารสูง ขับเคลื่อนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งแบบวางถาวรและแบบเคลื่อนย้าย ได้มีล้อลากจูง Trailer มาตรฐาน ISO 9001:2008 รับประกอบเครื่องสูบน้ำตามความเหมาะสมของงาน หรือตามมาตรฐานกำหนด จัดส่งทั่วราชอาณาจักร

ติดต่อสอบถามราคา

  • Hotline : 089-789-1544
  • Office : 02-519-9905 (Auto)
  • Fax : 02-519-9905
  • E-mail : vapsteelgroup@hotmail.com
  • Website : www.vapsteelgroup.com