ปั๊มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำงานชลประทาน Horizontal Split Case Pump

Horizontal Split Case Pump เครื่องสูบน้ำแรงส่งสูง ขนาดใหญ่ 250, 300, 500-1000 mm. ปริมาณน้ำ 900-5000 ลบม/ชม. ระยะสูบส่ง 15-100 เมตร เครื่องสูบน้ำงานพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร งานสูบน้ำแรงส่งสูง

Continue reading


ปั๊มเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม หอยโข่งขนาดใหญ่ Flooding Pump พร้อมเครื่องยนต์ Diesel Engine

ปั๊ม-เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดใหญ่ Endsuction centrifugal Pump, Self Priming Pump, Split case Pump, Mixed Flow Pump  ขนาด 6″, 8″, 12″, 14″, 20″

Continue reading


ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่ขนาดใหญ่ End Suction Centrifugal

ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก End Suction Centrifugal Pump, Self Priming Pump, Mixed-Flow Pump  ISO 9001:2008 ปริมาณน้ำ ทุกขนาดที่ต้องการ ระยะสูบส่งสูงสูด 10-100 เมตร

Continue reading


เครื่องสูบน้ำ 90 องศา Vertical Axial Flow Stainless Steel SUS304 ขับกำลังด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์

เครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้ง 90 องศา หรือแนวนอน 45 องศา Stainless Steel SUS304 ขนาด 6″, 8″, 10″, 12″, 16″, 20″, 32″ ปริมาณน้ำมาก 500-5000 ลบม/ชม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Continue reading