ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ End Suction Centrifugal

ปั๊มเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก End Suction Centrifugal Pump, Self Priming Pump, Mixed-Flow Pump  ISO 9001:2008 ปริมาณน้ำ ทุกขนาดที่ต้องการ ระยะสูบส่งสูงสูด 10-100 เมตร

Continue reading