ปั๊มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำงานชลประทาน Horizontal Split Case Pump

Horizontal Split Case Pump เครื่องสูบน้ำแรงส่งสูง ขนาดใหญ่ 250, 300, 500-1000 mm. ปริมาณน้ำ 900-5000 ลบม/ชม. ระยะสูบส่ง 15-100 เมตร เครื่องสูบน้ำงานพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร งานสูบน้ำแรงส่งสูง

Continue reading